Privacyverklaring Fuse

Dansschool Fuse is een dansschool met vestigingen in Terheijden, Breda, Raamsdonksveer & Teteringen.
De hoofdlocatie is in Terheijden, daar is ook het kantoor gevestigd. Er worden lessen aangeboden in breakdance, streetdance, moderne dans, kidsdance, peuterdans, Fullbody workout etc.

Contactgegevens:

www.dansschoolfuse.nl
Bredaseweg 49,
4844 CK Terheijden
info@dansschoolfuse.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Fuse verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Rekeningnummer en daartoe behorende gegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Fuse verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar
– maken van foto’s en video’s van de klanten
– publicatie van foto’s en video’s van de klanten
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dansschoolfuse.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Fuse verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de grondslag toestemming. Door het vakje aan te kruisen dat je akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden, ga je akkoord met het verwerken van de persoonsgevens.

 Geautomatiseerde besluitvorming:

Fuse neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fuse) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Fuse bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar nadat de klant gestopt is met dansen/sporten bij Fuse.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Fuse verstrekt niet aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Fuse gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fuse en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dansschoolfuse.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Fuse neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op of mail ons via info@dansschoolfuse.nl.